Ballar-li l'aigua damunt (Afalagar algú amb abelliments)

Temes associats al refrany: maneres de dir, aigua