Ballar-la negra (Passar privacions, necessitats)

Temes associats al refrany: maneres de dir