Ballar-la magra (Passar privacions, necessitats)

Temes associats al refrany: maneres de dir