Baixar del cel (Ocórrer impensadament, un fet favorable)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Bajar del cielo (Ocurrieron impensadamente, un hecho favorable)