Baix del nas (Molt a prop)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma