Badar els ulls (Vigilar, estar atent a allò que pot sobrevenir)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma