Bacó –ona (Persona que és bruta físicament o moralment. Insultar-la, maltractar-la de paraula)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Bacon-onda (Persona es sucia física o moralmente. Insultar-la, maltratar de palabra)