Au de gàbia ( Persona que ix poc de casa. Tímida)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals