Atenet que (En atenció o consideració que)

Temes associats al refrany: maneres de dir