Assecar-se-li el cervell (Esforçar-se molt per trobar la solució d'alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma