Arronsar les veles (Cedir, no poder resistir a una força contrària)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Encogió de velas (Ceder, no pudo resistir a una fuerza contraria)