Arribar poc enllà (Tenir poca intel·ligència)

Temes associats al refrany: maneres de dir