Arribar a vènit (Arribar a bon terme)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Llegar a personarse (Llegar a buen término)