Arribar a les tres pedretes (Arribar o trobar-se en una situació de gran destret, altament perillosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Llegar a las tres piedras (Llegar o encontrarse en una situación de gran aprieto, altamente peligrosa)