Arre gos: què tens tos? (Expressió irònica per a manifestar incredulitat, sorpresa o desgrat davant d'una informació, un propòsit o una acció amb poc trellat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals