Ara per ara (En aquest moment si més no)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Hoy por hoy (En este momento al menos)