Any de gra, poca palla; any de palla, poc gra (Quan el gra no es desenvolupa molt, tota la planta és palla)

Temes associats al refrany: plantes, any, camp