Any de gra, el riu buit i el camí banyat (Si hi ha abundor en el sembrat i no plou, el cultivador s’esforça perquè no li falte aigua de reg)

Temes associats al refrany: any, camp, plantes