Anar tirant (Subsistir sense perdre, però sense progressar o progressant molt poc)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ir tirando (Subsistir sin perder, pero sin progresar o progresando muy poco)