Anar més variable que el vent. (Tindre un humor variable)

Temes associats al refrany: maneres de dir