Anar les sangs remogudes (Haver-hi molta excitacions de passions)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir