Anar-hi amb l'espasa desembainada (Anar resoltament a un assumpte, a decidir un conflicte, una exigència, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir