Anar fet un llardó (Brut, llardós)

Temes associats al refrany: maneres de dir