Anar de cap ( Sense saber ben bé què cal fer, per excés de feina o per dificuultats)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Ir de cabeza (Sin saber muy bien qué hacer, por exceso de trabajo o por dificuultats)