Anar d'un fil ( Faltar poc per a alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ir de un hilo (Faltar poco para algo)