Anar contra vent i marea (Tirar avant obstinadament, a pesar de tots els obstacles)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ir contra viento y marea (Echar adelante obstinadamente, a pesar de todos los obstáculos)