Anar com una piotxa (Anar molt brut)

Temes associats al refrany: maneres de dir