Anar com un esperitat (Anar furient, veloç, veloçment)

Temes associats al refrany: maneres de dir