Anar com el rei porc (Anar molt brut)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals