Anar cap jup [o amb el cap jup] (Anar amb el cap inclinat avall. Estar trist, capficat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma