Anar amb ham (Anar amb segona intenció, no esser de confiança)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ir con anzuelo (Ir con segunda intención, no ser de confianza)