Anar amb el coll dret (Tindre molt d'orgull)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Ir con el cuello erguido (Tener mucho orgullo)