Anar amb compte (Procedir cautament, reflexionant el que es fa. Fer una cosa amb molt de tacte )

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener cuidado (Proceder cautamente, reflexionando lo que se hace. Hacer algo con mucho tacto)