Anar a torna jornals (Ajudar-se mútuament fent-se favors en correspondència, o perjudicar-se fent-se ofenses recíprocament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ir a vuelve jornales (Ayudarse mutuamente haciéndose favores en correspondencia, o perjudicarse haciéndose ofensas recíprocamente)