Anar a teta de monja (Anar molt bé una cosa)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Ir a teta de monja (Ir muy bien una cosa)