Anar a retaló [a algú] (Anar-li darrera i molt prop, gairebé calcigant-li els talons)

Temes associats al refrany: maneres de dir