Anar a llengües de la gent (Ésser objecte de comentaris)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir, parlar, gentTraducción al castellano (google): Ir a lenguas de la gente (Ser objeto de comentarios)