Anar a la seua (Seguir la pròpia voluntat amb total independència)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ir a su (Seguir la propia voluntad con total independencia)