Anar a frau (Córrer dins terra enemiga per barrejar-la o fer-hi mal)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ir a fraude (Correr dentro tierra enemiga para mezclarla o hacer daño)