Anar a fira ( Esperar un xiquet)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Vaya a la feria (Esperar un niño)