Anar a caça (o a la caça) [d'alguna cosa] (Buscar-la, sol•licitar-la, posar tots els mitjans per a aconseguir-la)

Temes associats al refrany: caça, maneres de dirTraducción al castellano (google): Ir a caza (o la caza) [de algo] (Buscar-la, solicitar la, poner todos los medios para conseguirla)