Amor de gendre, sol de desembre (És un amor aparent, sense consistència)

Temes associats al refrany: parentiu, oratge, l'amor