Amor de gendre, bugada sense cendral (Vol dir que l'amor del gendre als seus sogres sol esser molt fluixa)

Temes associats al refrany: parentiu, amor