Amor de filla, amor de guilla (Es diu quan algú està fart d’algun/a fill/a per algun mal comportament o perquè només li reporta gastos i disgustos)

Temes associats al refrany: parentiu, amor, animals