Amor de donzella, aigua en cistella (En les relacions socials, o entre adults i xiquets, no s’ha d’esperar que hi haja amor familiar, ni que s’agraïsquen els favors, perquè quedarem despagats)

Temes associats al refrany: aigua, amor, parentiu