Amic del bon temps, muda amb el vent (El refrany es refereix a les persones que fan amistat per algún interés ocult i que en el moment que les necessitem no ens ajudaran)

Temes associats al refrany: persones, amistat