Amic, d'u, i enemic de ningú (Vol dir que convé tenir pocs amics i cap enemic)

Temes associats al refrany: amistat