Amb xiquets, ni al cel (Sentencia que els xiquets són una molèstia en qualsevol activitat dels adults)

Temes associats al refrany: parentiu