Amb veu de crida (Per boca del pregoner)

Temes associats al refrany: maneres de dir