Amb tots els ets i uts (Amb tots els detalls)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Con todos los ingredientes (Con todos los detalles)